بزن این زخمه ...

بزن این زخمه

بزن آن پرده ، اگر چند تو را سیم
از این ساز گسسته
بزن این زخمه ، اگر چند در این کاسه ی تنبور
نمانده‌ست صدایی  ...

بزن این زخمه
بر آن سنگ
بر آن چوب
بر آن عشق
که شاید
بردم راه به جایی  ...

نغمه سر کن که جهان
تشنه ی آواز تو بینم
چشمم آن روز مبیناد
که خاموش
درین ساز تو بینم  ...

نغمه ی توست ، بزن
آنچه که ما زنده بدانیم
اگر این پرده برافتد
من و تو نیز نمانیم .
اگر چند بمانیم و
بگوییم همانیم  . . .

 

شعر : شفیعی کدکنی

 

/ 4 نظر / 20 بازدید
yasetti

سلام هنوز سیراب ِ ســـرابی؟ قیام کنید زانوان ِ راه بریده! چشمه همه هنگام چشم براهــه ... تــــو شوق راستین ات را بسوی او ببــــر ... تــــــــو متـــــــــرنم شــــو ....

کیمیا

بزن این زخمه بر آن سنگ بر آن چوب بر آن عشق که شاید بردم راه به جایی ...