امروز لحظه تولد یک پروردگار است؛

با نشانه ها و پیغامبرانش؛

و من دیوانه ی حیران را...

"

یا حق "

/ 9 نظر / 3 بازدید
گل سانا

سلام...پروردگار...پيامبر...نشانه....پاينده باد...!

مروارید عرفان

سلام دوست عزيز / خداوند ميفرمايد : من يک گنجينه پنهان بودم . خودم را را در جمال مخلوقم آشکار کردم . مخلوق آينه ای از جمال خالق است . ذات احديت زمانی خودش را در امواج دريا / در پرهای رنگارنگ طاووس / در شکوفه درختان ....... زيباييها همه جلوه ای از جمال پروردگار است . شاد وموفق باشی

آزاده

شيطان بگريزد از آن قوم که قرآن خوانند...

shima

چه لحظه ی مقدسی.........

شهرزاد

پروردگار که متولد نميشه! هميشه بوده شايد لحظه تولد آشنایی تو با او باشه

سراب عشق

گفتم به نهان با تو ، از هجر چه مي گويي.. اينك كه تو آغاز و ، فرجام دلم گشتي.. گه گاه در انديشه ، رخسار تو مي ديدم.. فرياد كه رخسار ، مادام دلم گشتي.. ديگر مرو از پيشم ، مهمان دل ريشم.. پيش آي كه چون شهدي ، در جام دلم گشتي.. پايان رهي بوديم ، زين راز شديم آغاز.. بر بال دلم بنشين ، پرواز دلم گشتي.. اين راز مگو زنهار ، با بي خبران اغيار .. گنجينه به دل بسپار ، همراز دلم گشتي.. چون زمزمه اي گشتم ، كارام دلت باشم.. آرام دلم بردي ، فرياد دلم گشتي.. استاد بدم چندي ، در مكتب من بودي.. اين رابطه وارون شد ، استاد دلم گشتي.. اكنون كه بشد اينسان ، آباده ما ويران.. در كوي پريشاني ، ميعاد دلم گشتي.. گفتي كه به شب ها خواب ، از ديده گريزان شد .. من خواب دلت گشتم ، بيدار دلم گشتي.. گفتي كه دوائي كن زين زخم دل ما را.. درمان دلت گشتم ، بيمار دلم گشتي.. گفتم نفسم درماند ، آهسته نما اقدام.. گفتي كه توئي راكب ، افسار دلم گشتي.. از مهر چه مي خواهي ، اي تشنه اين چشمه .. انكار همي بودم ، اقرار دلم گشتي.

parandeyemohajer

...... چه روز عجيبيست چه عشقی چه نوری چه حيرت ديوانه کننده ای کاش در عالمش می ماندم کاش غرق عشقش ميشدم و ای کاش ديوانه تر ميشدم اما ميفهميدم متولد شدن امروزش چرا همه چيز را به من فهماند ای کاش...........................