دگر خاطری نیست تو را زان ؛

درختان در ره ،که چه پر مهر، آغوش آرام هر وعده ی وصل می گشتند و

به بر می خواندند آن رویا آفرینی ها ،میگساری ها و از خود بی خویشتن شدن هایمان را...

                                                                              * یا حق *

                                                                               

/ 9 نظر / 5 بازدید
سارا

ممنون که بهم سر زدی...

غزل

و این حدیث ذلدادگی. و این تکرار مداوم ما شدن... زیبا بود...

نسترن

چه دل نچسب این خاطرش نبودن!

برهما ماهایانا

از شمالغرب جغرافیا گذری کردی آسوده و رفتی به سوی سر زمین توحید و یگانگی ...خدا کند که در میان توحید آسوه تر باشی که توحید معنایی جز یگانگی و تنهایی با خویشتن نمی دهد ...معنای کننده و معنا شونده هر زیبایند . بدرود

نسیم

هنوز خاطری هست او را زان.....

راوی

از ستاره ها گفتن به این مقدمه بسنده کنیم بازگشته ام تا کوک سخن دوباره ساز کنم ، حتی بر خرابه های به جای مانده ، حتی اگر که دیگر امپراطور سرزمین آب ها نیست حتی که دیگر سنجاقک و جویبار و گل ِ مینای جوانم نیست ، اگرچه ایمان دارم روزی دوباره کبوتر هایمان را به پرواز درخواهیم آورد .

شیرین

نه! اگر خاطری نباشد چطور کلمه شده اند نشسته اند اینجا "درختان در ره که پر مهر، آغوش آرام هر وعده ی وصل می گشتند"؟

راوی

پیامبر از جلجتا بازگشته بود ، مروری بر آنچه یوحنا در مکاشفه ای طولانی بزبانی شاعرانه باز گفته بود . گفتن و به گفته درآمدن ، بودن در زمینه ی تاریخ ، شروع ِ پایانی محتوم ولی دور ، در جلجتا همیشه خزان است ، درختان تبر زده و غنچه های نا شکفته یا شکفته ی پرپر ... حکایت پیام آورانی چون نیچه ، نیما ، انگلس .... از جلجتا اگرچه متفاوت است ولی می توان در سرنوشتی شاید متشابه خالجوش هایی براق را مشاهده کرد که حوادث بر تن ِ زمان زده است