تنهاتر از سکوتم ....

                 روشن تر از ستاره ....

 

                                               * یا حق *

 

/ 8 نظر / 17 بازدید
دنیا

برتن درخت مقابل خانه یمان چسب زخم میزنم!!! آنها که دیروز قلبی به یادگارکشیده بودند! امروز................. _______________________ سلام

کتایون

ستاره باش باران ستاره نمیخواهم یک ستاره هم کافیست اگر ستاره باشد!

دختر به نام نل

"تنهاتر از سکوتم .... روشن تر از ستاره ...." دیگه حرفی برای گفتن نذاشتین ازون آدمایی هستین که آدم دوست داره کشفتون کنه

شیما

تنهاتر از سکوتم...تنهاتر از سکوتم ... تنهاتر از سکوتم ....

سین. کاف

هزار نکته ی باریک تر ز مو این جاست نه هر که سر بتراشد قلندری داند... حافظ