تبر

آخرین ضربه رو محکم تر بزن ..........<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                  « یا حق »

 

/ 10 نظر / 18 بازدید
Hamid

سلام بستگی داره ضربه را به چی بزنيم بيا دوست بداريم

bahar

سلام قلندر ؟ خوبی ؟ من اگرم بخوام محکم تر بزنم قدرت اون محکمی که شما گفتی و ندارم ... !!! ... به هر جالب جمله ای که نوشتی ادمو به فکر فرو می بره

فرنود حسنی

موافقم...دمی, لحظه ای, جرعه ای....لحظه آخر تماشایی است...

مریم

گرت ز دست بر آيد چو نخل باش کريم/ ورت ز دست نيايد چو سرو باش آزاد

ابله

دوست وفا دار من به خدا شرمنده که نظر براتون نمی گذارم . خیلی بد سر در کم هستم و لی شما همیشه به من لطف دارید مطالب چند پستی که نخوانده بودم رو خواندم کار مثل همیشه قشنگه

گل سانا

سلام...ممنون که اومدی...ضربه...آخرين...آخرين...آخرين...عذاب آور ترين لغتی که شنيدم...آخرين ضربه...محکمتر...آخرين ديدار...کوتاهتر...آخرين اميد...احمقتر...ببخش که گزافه می گويم...حالم خوش نيست...

سارا

آخرين لحظه.. آخرين نگاه.. و آخرين نفس..

گل سانا

سلام...کجايين؟ چرا آپ نمی شين؟ چرا به ما يه سری نميزنين...من منتظرتون هستم...