یلدای سپید

دل از من برد و روی از من نهان کرد             خدا را با که این بازی توان کرد

شب تنهایی ام در قصد جان بود                خیالش لطف های بی کران کرد

چرا چون لاله خونین دل نباشم                 که با ما نرگس او سر گران کرد

که را گویم که با این درد جانسوز               طبیبم قصد جان ناتوان کرد

بدان سان سوخت چون شمعم که بر من     صراحی گریه و بربط فغان کرد

صبا گر چاره داری وقت وقت است             که درد اشتیاقم قصد جان کرد

میان مهربانان کی توان گفت                   که یار ما چنین گفت و چنان کرد

عدو با جان حافظ آن نکردی                     که تیر چشم آن ابرو کمان کرد

 

                                                                                       " حافظ "

/ 0 نظر / 23 بازدید