و باز هم ....

و عشق....

            صدای فاصله هاست

                          فاصله هایی که غرق ابهامند .....


                                                           "سهراب سپهری"

                                                                 یا حق
 

/ 4 نظر / 5 بازدید
علی

سلام خداحافظ چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید تا بل باز شود این در گمشده بر دیوار0 (خدا بیامرز حسین پناهی)

...

چه بود؟ رشته کلام را می گویم که در حجم نگاه عشق گم شد [گل]

مروارید عرفان

سلام دوست عزیز و خوبم کلام زنده یاد سهراب همه پیام آور دوستی و عشق است . روحش شاد و یادش گرامی [گل] اوشو در مورد عشق میگوید : عشق پرنده است و عاشق آزادی ، هرگز عشق را در قفس نکن . همواره شاد و پویا باشی . [خداحافظ]

tito

آن که دستور زبان عشق را بی گذاره در نهاد ما نهاد خوب میدانست تیغ تیز را در کف مستی نمی بایست داد