وه !

چه پرواز ناتمامی 

                     در سرم

                               بال می زند !

 

"ابراهیم منصفی"

/ 4 نظر / 22 بازدید

تا رویای پروازم را در این پیله بخشکانی شعله نمی خواهد در آب جوشانم در بیانداز ... ا.منصفي-

ساقی

نهایت هیچ راهی خط پايان نيست ... درگیر همهمه های شور انگیز باش جایی برای "نقطه سر خط " نیست ...