شهر ما

در شهر ما سزای پریدن تفنگ نیست

 

بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست
باور کنید که پاسخ آیینه سنگ نیست

سوگند می برم به مرام پرندگان،
در شهر ما سزای پریدن، تفنگ نیست

در کارگاه رنگرزان دیار ما،
رنگی برای پوشش آثار ننگ نیست

دارد بهار می گذرد با شتاب عمر،
فکری کنید، فرصت پلکی درنگ، نیست

تنها یک نفر به قله تاریخ می رسد،
هر مرد پا شکسته که تیمور لنگ نیست

* یا حق*

 

 

/ 6 نظر / 5 بازدید
yasetti

سلام : اینو دوست دارم : فرصت پلکی درنگ نیست ".....

شقایق

تنها یک نفر به قله تاریخ می رسد، هر مرد پا شکسته که تیمور لنگ نیست دوست دارم تمامشو اینو بیشتر.

yasetti

سلام: بی حوصلگی ومـــــه چشمان را می خواباند , امیدم به بستر افتاده !!!

رعنا

این شعرو دوست داشتم

سرطان روح

وقتی که عاشقانه بنوشی پیاله را فرقی میان طعم شراب و شرنگ نیست