دلتنگ تو ام ؛ پشت پرچین اردیبهشت                              منتظرت می مانم ....                                                            "سید علی صالحی"   ادامه مطلب
/ 3 نظر / 28 بازدید

مه

  چه رویای شیرینی میان نگاه شبنم و خاطر سبزه زار،به حقیقت جاری می شود در خنکای مه آلود امروز ...                                                                   ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 30 بازدید
دی 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
3 پست
خرداد 87
1 پست
مرداد 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
1 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
3 پست