عصيان مطلق
 

                  

 


۱٠ شهریور ۱۳٩٠

شرجی

ای یار شعر و شوق و شرم و شرجی ...

این حس نیروزای خواستن در آفرینش از درگیری با توست .

                                                             * یا حق *

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com