عصيان مطلق
 

                  

 


٢۳ امرداد ۱۳٩٠

دیوانه

همه عمر دیر رسیدیم ...*

 جز این دل، گواهی بر این حکم نداریم...خدا داند

                                                               یا حق

 -------------------------------------------------------------------------

*  سوته دلان

به کارگردانی علی حاتمی و بازی بهروز وثوقی

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com