عصيان مطلق
 

                  

 


۱٦ تیر ۱۳٩٠

گندمزار

بر این دامن پر از ناز و نظم طلاکوب،حجم سخاوتی پراکنده که کوه ایستاده را وادار به تعظیم می کند ...

و من پی در پی، قدم های اندیشه را در سفر، در یافتن ها،لابلای نیت های آن پیرمرد داس به دست،تعمید می دهم .

آن معیشت، صفا و دست های مهر مادران ،مورخ این جغرافیای سبز و نگارگر بازوان پر قوت این بزرگ مردان است .

موسیقی رقص پرندگان به جشن محصول را ،به شوقم ...

سفری باید از ورای پنجره،موسم کوچ است به این اموج، به نسیم ...

                                                                                        

                                                                                     * یا حق *

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com