عصيان مطلق
 

                  

 


٦ تیر ۱۳٩٠

ای داد

دنیا به کام دیوونه هاست ...قدم بزار به این آسانسور ....

                                                                  " یا حق "

 

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com