عصيان مطلق
 

                  

 


۳ اردیبهشت ۱۳٩٠

طائر قدسی من

داشته ها رو به مددی دیگر بار می خوانم،از نو گوش می دهم،ملتمسانه تر از هر بار که بر برهوت من گذشته،

اما گویی هنوز مطهر بر دخول به وسعت سپیدی نشده ام،آری نفس ها نیز در لحظه ی جاری ،پرواز را به شماره می اندازند،رها می کنم،این خیزش و بالانمایی باید تا بشکند بتی ...

ما را که نبود دلی تا لایق آید او را،کوچه های اقاقیا به پیش گیرم تا روزی به هوایی آزاد کنم این حدیث اسیری در غمزه چشمانش را ....

                                                                                   

                                                         * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com