عصيان مطلق
 

                  

 


٧ مهر ۱۳۸٩

شهر ما

در شهر ما سزای پریدن تفنگ نیست

 

بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست
باور کنید که پاسخ آیینه سنگ نیست

سوگند می برم به مرام پرندگان،
در شهر ما سزای پریدن، تفنگ نیست

در کارگاه رنگرزان دیار ما،
رنگی برای پوشش آثار ننگ نیست

دارد بهار می گذرد با شتاب عمر،
فکری کنید، فرصت پلکی درنگ، نیست

تنها یک نفر به قله تاریخ می رسد،
هر مرد پا شکسته که تیمور لنگ نیست

* یا حق *

 

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com