عصيان مطلق
 

                  

 


۸ تیر ۱۳۸٩

محکمه

مدتیست تعقیب حادثه ای را در پی جاپای نگاهم بر سنگفرش زندگی ،حس می کنم؛

رمق فریاد از وحشت سایه نیست ؛

درگیر برپایی محکمه ای هستم در پس کوچه ای ،

تا به حکم دشنه ی نفس هایش بر پهلوی سرنوشت ،ضیافتی گرم و سوزان آغاز شود .

                                                                   

                                                                           * یا حق *

 

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com