عصيان مطلق
 

                  

 


٩ خرداد ۱۳۸٩

شب آخر

باور دارم چشمان خیره ی تو ،زخمی یک پیام اند ؛

فقط این آخرین شب را با من تکرار کن که آسمان فردا به نام ما نیست .....

                                                                         * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com