عصيان مطلق
 

                  

 


۱۸ خرداد ۱۳۸۳

يکه بودن

این نگهبان سکوت

شمع جمعیت تنهایی

راهب معبد خاموشی ها

حاجب درگه نومیدی

سالک راه فراموشی ها                                              

                                            چشم بر راه پیامی، پیکی

                                            گرمی بازوی مهری نیست

                                          خفته در سردی آغوش آرامش یأس

                                          که نه بیدار شود از نفس گرم امید

                                            سر نهاده است ببالین شبی

                                          که فریبش ندهدعشوه خونین سحر

ای پرستو برگرد !

«ای پرستو که پیام آور فروردینی»

بگریز از من، از من بگریز !

باغ پژمرده پامال زمستان ها

چشم بر راه بهاری نیست

گرد آشوبگر خلوت این صحرا

گردبادی است سیه، گردسواری نیست

                                                                                                     

                                            استاد شهيد«دکتر علی شريعتي»

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com