عصيان مطلق
 

                  

 


۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩

مداد سیاه

چرا این نسل از میان هفت رنگ مدادها؛ دو جین سوال هایش را با رنگ سیاه طرح می زند ؛

چرا این ژست ترس از حادثه های بی رحم،امتداد خط موازی روزگار ما را به خودش گرفته ....

همه این ضجه های ناآرامی،تنها به انزوای پیکر این نسل بی خاطره، حکم می کند و بس ...

                                                                     * یا حق *

 

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com