عصيان مطلق
 

                  

 


٢۸ دی ۱۳۸۸

جواب

سوال : اگه 60 ثانیه فرصت داشته باشی با من حرف بزنی و بدونی دیگه هیچوقت منو نمی بینی به من چی میگی ؟

جواب : تو این 60 ثانیه میگم همه چی شبیه نفس کشیدن بوی خاکیست که لمس طراوت بارون رو به خودش دیده
پس ،نفس بکش

                                                        * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com