عصيان مطلق
 

                  

 


٢۱ آذر ۱۳۸۸

دل مجروح

دریغا گر سرمستی نجوییم از این تنغم باران

و عجبا گر گونه سرخ نکنیم از عشق شب های تار زلفکان یار

دیری است نقش طرب انگیز لبانت بر تار و پود منزلگاه دل به یادگار جای دارد

جانا

بازآ و بر این هامون تشنه رحمتی ز مهر بیافشان ...

                                           * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com