عصيان مطلق
 

                  

 


۳ آبان ۱۳۸۸

زیبایی

تو را آغوش می گیرم

    خدا از دست های تو به من نزدیک تر می شود

تماشا کن ...

           تماشا کن چه بی رحمانه زیبایی

 

                                                * یا حق

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com