عصيان مطلق
 

                  

 


٦ تیر ۱۳۸۸

ندای رهایی

تماشا کن سکوت تو چه عمقی به این فریادها می دهد.....

چه رعنا می شوم از نگاه تو ،شعله ور در اشتیاق رسیدن به صبح این شب های سیاه ....

                                            * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com