عصيان مطلق
 

                  

 


٢۳ خرداد ۱۳۸۸

 

شنبه روز بدی بود

                           روز بی حوصلگی .......

                                             * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com