عصيان مطلق
 

                  

 


۱٠ خرداد ۱۳۸۸

پازل

تکه ها را به شوق لمس نور، به هم می تابیدم، غافل از آنکه پازل، هماره به سیاهی سنگین یک طرح محکوم است .

                                                    * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com