عصيان مطلق
 

                  

 


٢٥ فروردین ۱۳۸۸

بارون

 ببار ای ابر بهار

با دل و به هوای زلف یار

ببار ای بارون

داد و بیداد از این روزگار

ماه رو دادن به شب های تار

ببار ای بارون

ای بارون ای بارون ای بارون  

بر کوه و دشت و هامون ببار

 ببار ای بارون ...... ببار

                                     باصدای استاد شجریان

انتظار مکتبی است که به نوعی پالایش در رهایی از مرز تیرگی و تردیدها و ورود به دشت ملکوتی یقین و روشنی ها را سبب می شود.

                                               * یا حق *

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com