عصيان مطلق
 

                  

 


۱۱ آذر ۱۳۸٧

عطر

در هراس نسیان عطر پیراهن خاطراتم در بستر بودن هایت،این دقایق را به خفقان سپری می کنم .

ای باران،ببار و طراوتم ده .....

                                              * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com