عصيان مطلق
 

                  

 


۱۸ آبان ۱۳۸٧

 

" چرا بر خویشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باغی کز آن گل کاغذین روید؟ "

                                         - مهدی اخوان ثالث -

                                                       * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com