عصيان مطلق
 

                  

 


٢٦ مهر ۱۳۸٧

تفآلی به نسیم دل

باز آی ساقیا که هوا خواه خدمتم    

                                          مشتاق بندگی و دعا گوی دولتم

زانجا که فیض جام سعادت فروغ توست

                                         بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم

هر چند غرق بحر گناهم ز صد جهت

                                         گر آشنای عشق شوم ز اهل رحمتم

گر دم زنی ز طره مشکین آن نگار

                                        فکری کن ای صبا ز مکافات غیرتم

چون ابروی تو تیر نظر تا به گوش دوش

                                       آورده و کشیده و موقوف فرصتم

عیبم مکن به رندی و بد نامی ای حکیم

                                       کاین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم

می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار

                                       این موهبت رسید ز میراث فطرتم

من کز وطن سفر نگزیدم به عمر خویش

                                      در عشق دیدن تو هوا خواه غربتم

دریا و کوه در ره و من خجسته و ضعیف

                                      ای خضر پی خجسته مدد ده به همتم

دورم به صورت از در دولت سرای دوست

                                       لیکن به جان و دل ز مقیمان حضرتم

             حافظ به پیش چشم تو خواهد سپرد جان

             در ایـن خیـالـم ار بـدهـد عـمـر مـهـلـتـم

                                                             ¤ شیخ حافظ شیرازی ¤

                                                                  * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com