عصيان مطلق
 

                  

 


٢٤ شهریور ۱۳۸٧

نور.....

فانوس یار سحر است و غمخوار دیدگانی که روشنی را در سخاوتش به هنگام طی طریق ظلمانی شب می یابند،شما چطور....؟؟؟

                                   *یا حق*

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com