عصيان مطلق
 

                  

 


۱٧ شهریور ۱۳۸٧

شاید ....

نفس ها از انبوه نقاب های خاکستری،به عرش مرگ نزدیک شده اند.....

دستی شاید برای خط کشیدن....نفسی مسیحایی،برای لحظه های انتظار .....باید......باید.......

                                    * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com