عصيان مطلق
 

                  

 


٦ شهریور ۱۳۸٧

 

گر به همه عمر خویش،با تو برآرم دمی

                              حاصل عمر آن دم است،باقی ایام رفت

                                              * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com