عصيان مطلق
 

                  

 


٢ اردیبهشت ۱۳۸٧

و باز هم ....

و عشق....

            صدای فاصله هاست

                          فاصله هایی که غرق ابهامند .....


                                                           "سهراب سپهری"

                                                                 یا حق
 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com