عصيان مطلق
 

                  

 


۱٦ امرداد ۱۳۸٦

اين دور .... آن نزديک

در پهن دشت گسترده ی این قوم کهربایی،که نه تسلیم اند و نه تصدیق؛

و تنها جولان خطابه جنبندگان و دارایی اش از لون خاک،ملامت نصیب دیدگان می کند؛

در تکه ای دورتر گواهی از آفرینش،نشان می دهند؛

فریادی از پرستش سر می کنند و سرودی از رهایی به قلب شب اشاره می دهند ....

سرنوشت آن سوی دور، با نقاب این قبیله ی خمار،بلندی یک دیوار را به نقش می کشد.

آیا مرا معبدی از زاهدان پاک سرشت در آن دیار،نشانی است ؟

اصحابش به کدامین مسلک لبیک گویانند .....

آنجا کجاست ؟

میعادگاه اصحاب ظلمت است یا کیش مؤمنان مذهب عصیان ....

                                                                  * یا حق *

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com