عصيان مطلق
 

                  

 


٢ خرداد ۱۳۸٦

 

اختیار در وصف آزادی،بدون اراده در تعبیر عمل یعنی " مرگ "

 

                                          * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com