عصيان مطلق
 

                  

 


٦ اسفند ۱۳۸٥

دليل غيبت

هجرت پایه گذار تمدن آدمی است .

                                              "معلم شهید علی شریعتی"

                                                   

                                                      یا حق

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com