عصيان مطلق
 

                  

 


٢۳ مهر ۱۳۸٥

لحظه قدر

از سنگینی غبار نگاه ها ملولم،نسیم نجوایی را تمناست .

                                                       * یا حق*

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com