عصيان مطلق
 

                  

 


۱۳ شهریور ۱۳۸٥

تکراری هرز

آیا همواره استقبال از موضوعی و یا تجمع افکار بر رویدادی،حکم بر برائت آن از هر گونه خطا و نقصان می دهد؟

مدتی است که شاهد پخش سریالی به نام "نرگس" از رسانه تصویری هستیم که توجه بینندگان نسبتآ زیادی را به خود جلب کرده است ؛

اما اگر بنا بر بررسی موشکافانه و یا کلی کیفیت و نوع ساختار داستانی و شخصیت پردازی سریال از سویی،و نقد عملکرد و نوع جهت گیری اهداف صدا و سیما و روند برنامه سازی آن در دوره های قبلی و چه در این دوره به ریاست جناب ضرغامی از جانبی دیگر نباشد،می توان به یادآوری و نگاشت چند سطر در باب امر مهم دیگری در ورای روایت و استقبال از این سریال تلویزیونی پرداخت ؛

به طبع روشن است که آدمی در بسیاری از موارد و آزمون ها،نشان داده که برقراری ارتباط فکری و یا احساسی و میزان درک و لمسش از قضیه و یا مسایلی که در پیرامونش می گذرند و نقشی از واقعیت به خود دارند،بسیار بیشتر از حوادث و قضایایی خواهد بود که ناچار به ایجادشان در ذهن و فضایی تصنوعی و خیالی برای خود است .

این شخصیت های شکست خورده اخلاقی و روحی،فوران رفتارهای ناپسندیده انسانی همچون کینه و انتقام در یک اجتماع خانوادگی،نادانی و نقص تفکر در تصمیم گیری اشخاص سریال و تأثیر پیامدش بر زندگی آنان و در آخر جریان فلسفه ی ناامیدی،افسردگی و یأس ناشی از جملگی موارد بالا ؛

همگی متأسفانه آینه ی زلال از جامعه بیمار اکنون ایرانیان و پیکره نگران کننده فرهنگ آنان است؛ مهمترین عاملی که باعث می شود تا در این پهنه ی گسترده ایران با تمام تنوع قومیتی و در رده های سنی متفاوتش،افراد به پیگیری این قصه تلخ بپردازند،چرا که در هر سوی این داستان که بنگرند،نماینده ای از آدمیان حقیقی اطرافشان را در آن به وضوح می یابند که ممکن است تنها فرق،در اسامی اشخاص باشد ؛

اما شاید بتوان عمق درد را در آنجا یافت که رسالت صدا و سیما به همچون سایر رسانه های جمعی که باید در ردای تعلیم و تصحیح و پرورش باشد،تبدیل به ژنده پوشی برای تکرار مکررات و چرخیدن در دور باطلی به معنای بن بست شده است، و آنجا که باید در تلاش جهت نمایش روایت هایی با تعریف راهکارها و آموزش صحیح کمبودها باشد،فقط به سیاه نمایی و آزردن خاطر یک جمع خانوادگی در شبانگاهی بعد از یک روز خسته کننده اکتفا می کند و مسبب افزایش دو صد چندان آلام نهان و پنهان مردم می شود......!!!!!

و ما فقط روز به روز شاهد آوارگی بیشتر این بنای روابط اجتماعی میان جامعه مان می شویم بی هیچ تدبیری ....

 

                                                                                       * یا حق *

 

 

 

 

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com