عصيان مطلق
 

                  

 


۳۱ امرداد ۱۳۸٥

 

گر شمع را شوق

              یافتن سپیده دم نیامد

 بر تنهایی ام به متن شب

                                 چه سرانجام ....

                       

                                      * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com