عصيان مطلق
 

                  

 


۱۳ امرداد ۱۳۸٥

در تماشاخانه دنيا

صحنه های تیره تاریخ را، هر بار ،

دیدگانم درنوردیده ست ؛

                             با بغضی گران در اشک غلتیده ست .

گرچه می خوانم: مسیحا را کسی با میخ، روی دیوار

                                                                    کوبیده ست!

گرچه از دژخیم او بی رحم تر هم، دیده ناباورم دیده ست؛

گرچه صدها، صدهزاران آدمی را

                                    کوره های شوم انسان سوز، بلعیده ست؛

باز ،

حتی کشتن یک مرغ، با دست بشر ،

                                             در باورم آسان نگنجیده ست !

کشتن انسان به تیر و تیغ انسانی دگر ؟

                                              آه ،این نه آسان است !

                                                       

                                                         از شاعر گرانقدر "فریدون مشیری"

 

-- به زنده یاد آنانی که عزت،شرف و سربلندی را در وجب،وجب های خاک وطن خویش معنا کردند .

                                                                                          

                                                                     * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com