عصيان مطلق
 

                  

 


۱٤ تیر ۱۳۸٥

واگويه

در حیرانی یک موج به نواخت ساز تمنایش بر قامت صخره، به جنون رویای شبهایت مقرب می شوم، ای دل.....

ببر مرا با خود مست به هر ساحلی، لیک دانا باش که نه در طمع ردای آرامشم .

 

                                                                              * یا حق *

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com