عصيان مطلق
 

                  

 


٢٩ خرداد ۱۳۸٥

روز پدر (شهيد معلم علی شريعتی)

خداوندا .......

به علمای ما مسئولیت، و به عوام ما علم، و به مومنان ما روشنایی، و به روشنفکران ما ایمان، و به متعصبین ما فهم، و به فهمیدگان ما تعصب، و به زنان ما شعور، و به مردان ما شرف، و به پیران ما آگاهی، و به جوانان ما اصالت، و به اساتید ما عقیده، و به دانشجویان ما.....نیز عقیده، و به خفتگان ما بیداری، و به بیداران ما اراده، و به مبلغان ما حقیقت، و به دینداران ما دین، و به نویسندگان ما تعهد، و به هنرمندان ما درد، و به شاعران ما شعور، و به محققان ما هدف، و به نومیدان ما امید، و به ضعیفان ما نیرو، و به محافظه کاران ما گستاخی، و به نشستگان ما قیام، و به راکدان ما تکان، و به مردگان ما حیات، و به کوران ما نگاه، و به خاموشان ما فریاد، و به مسلمانان ما قرآن، و به شیعیان ما علی، و به فرقه های ما وحدت، و به حسودان ما شفا، و به خودبینان ما انصاف، و به فحاشان ما ادب، و به مجاهدان ما صبر، و به مردم ما خودآگاهی، و به همه ملت ما،همت تصمیم و استعداد فداکاری و شایستگی نجات و عزت......ببخش .

                                                                                     

                                                                          « دکتر علی شریعتی »

                               ------------------------------------------------------

سالروز والاترین استاد و شهید و مؤمن ترین رهرو در دیار قدسی دین محمد(ص) و علی(ع) بر شاگردان و مریدانش گرامی ؛و خاطره ی اندیشه و اصول و مکتب صدیق و بی مثالش در گوش ذهن و قلب های حقیقت جو، همواره جاودان ....

                                                                               * یا حق *

 

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com