عصيان مطلق
 

                  

 


٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٥

سکوت نيستی

خداوند نعمت بزرگی که به آدم ها داده است،اینست که از شنیدن« سکوت »عاجزند و از این رو است که همه آسوده و خوش زندگی می کنند؛

چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها است که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است و این نیز یکی از آنهاست.

                                                                         "معلم شهید علی شریعتی"

                 ------------------------------------------------------------------------------------

بلندی ضرب آهنگ های نیاز،برای جاری شدن باران در رگ های احساس و فکرم،به فریاد قله های کوه همانند شده اند؛حال دیگر ضجه و زنگار این هراس و تردیدها و شدت سرمای اسارت روح ها، تیغ و چنگی شده که لوح تنهایی ام را هر دم می خراشد و بطلان و گمراهی ام ارمغان می آورد؛

بگذار همه به کنار،

فقط برای سپیدی یک ندا،بی رمق چشمانم را باز نگاه می دارم تا ببینم فرود قاصدک ِ ........

                                                          

 

                                                                              * یا حق *

                      ---------------------------------------------------------------------

# سالروزت نیک ......

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com