عصيان مطلق
 

                  

 


۳ فروردین ۱۳۸٥

 

* بوی عیدی        بوی توپ       بوی کاغذ رنگی *

   -----------------------------------------------

بوی تند ماهی دودی وسط سفره ی نو

بوی یاس جانماز ترمه ی مادربزرگ

 

     با اینها زمستان را سر می کنم

                         با اینها خستگی هامو در می کنم

 

شادی شکستن قلک پول

وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد

بوی اسکناس تا نخورده لای کتاب

 

     با اینها زمستان را سر می کنم

                        با اینها خستگی هامو در می کنم

 

فکر قاشق زدن یک دختر چادر سیاه

شوق یک خیز بلند از روی بوته های نور

برق کفش جفت شده تو گنجه ها

 

     با اینها زمستان را سر می کنم

                       با اینها خستگی هامو در می کنم

 

عشق یک ستاره ساختن با دولک

ترس ناتموم گذاشتن جریمه های عید مدرسه

بوی گل محمدی که خشک شده لای کتاب

 

      با اینها زمستان را سر می کنم

                       با اینها خستگی هامو در می کنم

 

بوی باغچه       بوی حوض      عطر خوب نذری

 

شب جمعه پی فانوس توی کوچه گم شدن

توی جوی لاجوردی هوس یک آبتنی

 

 

      با اینها زمستان را سر می کنم

                       با اینها خستگی هامو در می کنم

 ----------------------------------------------------------

                                         *از زنده یاد فرهاد*

                                                 یا حق

 

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com