عصيان مطلق
 

                  

 


٢ اسفند ۱۳۸٤

صياد

چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم

                                            ای طرفه نگارم

از دوری صیاد دگر تاب نیارم

                                            رفتست قرارم

چون آهوی گمگشته به هر گوشه دوانم

                                            رهایی نتوانم

تا دام در آغوش نگیرم نگرانم

                                            آه از دل زارم

 

               * یا حق *  

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com