عصيان مطلق
 

                  

 


٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳

آفرينش

ای يگانه ياور
همه بهاران؛جاويد به تک راز ماندن در اين گنبد دوار باشی.
سالروزت خجسته
يا حق

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com