عصيان مطلق
 

                  

 


۱٩ بهمن ۱۳۸٤

دايره وهم....

از اصلی ترین دلایل ربودن گوی سبقت در انتخابات اخیر توسط آقای احمدی نژاد،وضع نامطلوب اقتصادی توده مردم است؛

همان هایی که چه با دید سیاسی اندک و چه بدون فهمیدن حتی یک لغت از دیوان سیاست،ترمیم جراحت های معیشت روزمره را بر همه چیز ترجیح دادند،تا آنجایی که حتی دیگر جوانب و اسباب مهم و ملزوم برای رسیدن به این تمکن اقتصادی را برای ریاست جمهوری ندید گرفتند.

حال با ناکارآمدی و حماقت های مجموعه روی کار در باب روابط بین المللی و تبعات ناشی از این سوء مدیریت بر پرونده اتمی ایران از یک سو و عدم برنامه ریزی صحیح در حیطه اداره اقتصادی کشور که با بستن اکثریت بودجه دو برابر شده ی سال آینده بر پایه درآمد نفتی و برداشت بی مهابا از حساب صندوق ذخیره ارزی از سویی دیگر روی داده؛

باز هم می توان صحبتی از تحقق امید برای آن حداقل هفده میلیونی که به ادعاهای ایشان اعتقاد داشتند،به میان آورد....!!!؟؟

                                                                               * یا حق *

 

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com