عصيان مطلق
 

                  

 


۳٠ آبان ۱۳۸٤

درنگ....

اگر محکوم به حبس ابد در زندانی باشی که نیمی از زندانی های آن را خود بدان جا فرستاده باشی، آنگاه چه خواهی کرد...؟؟؟

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com