عصيان مطلق
 

                  

 


۱۱ آبان ۱۳۸٤

اتفاق...

آهای، دیوانه ای در باغ آمده، اما دریغ از یک چراغ .....

 

                                                        * یا حق *

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com